Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Dirk Dekkers
Secretaris N Schoonen (vacant)
Penningmeester  N Schoonen
Leden  vacant