Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Jan Schoonen
Secretaris Dirk Dekkers
Penningmeester  
Leden